5.8.01: Prostopadłościany i sześciany

Nasze cele Zapamiętasz • cechy prostopadłościanu i sześcianu (K)• elementy budowy prostopadłościanu (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • wskazywać elementy budowy prostopadłościanów (K)• wskazywać na rysunkach prostopadłościanów ściany i krawędzie prostopadłe oraz równoległe (K)• wskazywać na rysunkach prostopadłościanów krawędzie o jednakowej długości (K)• obliczać sumy długości krawędzi prostopadłościanów oraz krawędzi sześcianów (P)• obliczać długość krawędzi sześcianu, znając sumę długości wszystkich …

5.8.02: Przykłady graniastosłupów prostych

     Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie graniastosłupa prostego (K)• nazwy graniastosłupów prostych w zależności od podstawy (P)• elementy budowy graniastosłupa prostego (K) Zrozumiesz • podstawą graniastosłupa prostego nie zawsze jest ten wielokąt, który leży na poziomej płaszczyźnie (R) Potrafisz w sytuacjach typowych • wskazywać elementy budowy graniastosłupa (K)• wskazywać na …

5.8.03: Siatki graniastosłupów prostych

     Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie siatki bryły (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • rysować siatki prostopadłościanów o danych krawędziach (K)• projektować siatki graniastosłupów (P – R)• projektować siatki graniastosłupów w skali (R – D)• kleić modele z zaprojektowanych siatek (P) w sytuacjach problemowych • rozpoznawać siatki graniastosłupów (W)

5.8.04: Pole powierzchni graniastosłupa prostego

     Dla uczniów:   Podręcznik Treść lekcji Zadanie na ekranie Prowadzący:   Lekcja w prezentacji Edycja zadania Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie siatki bryły (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • rysować siatki prostopadłościanów o danych krawędziach (K)• projektować siatki graniastosłupów (P – R)• projektować siatki graniastosłupów w skali (R – D)• kleić modele z zaprojektowanych siatek …

5.8.05: Objętość figury. Jednostki objętości

     Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie objętości figury (K)• jednostki objętości (K) Zrozumiesz • różnicę między polem powierzchni  a objętością (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • obliczać objętości brył, znając liczbę mieszczących się w nich sześcianów jednostkowych (K – P)• obliczać objętość i pole powierzchni prostopadłościanu zbudowanego z określonej …

5.8.06: Objętość prostopadłościanu

     Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • wzór na obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • obliczać objętości sześcianów (K)• obliczać objętości prostopadłościanów (K – P)• rozwiązywać zadania tekstowe związane z objętościami prostopadłościanów (R) w sytuacjach problemowych • rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe związane z objętościami prostopadłościanów (D …

5.8.07: Objętość graniastosłupa prostego

     Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • wzór na obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • obliczać objętości sześcianów (K)• obliczać objętości prostopadłościanów (K – P)• rozwiązywać zadania tekstowe związane z objętościami prostopadłościanów (R) w sytuacjach problemowych • rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe związane z objętościami prostopadłościanów (D …

5.8.08: Litry i mililitry

     Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie cyfry (K) Zrozumiesz • system dziesiątkowy• różnicę między cyfrą a liczbą (K)• pojęcie osi liczbowej (K)• wartość liczby w zależności od położenia jej cyfr (K)prawo przemienności dodawania Potrafisz w sytuacjach typowych • zapisywać liczby za pomocą cyfr (K – P)• odczytywać liczby zapisane cyframi …