5.7.01: Liczby ujemne

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Edycja zadań Nasze cele Zapamiętasz • pojęcia: liczby ujemnej i liczby dodatniej (K)• pojęcie liczb przeciwnych (K)• pojęcie liczby całkowitej (P) Zrozumiesz • rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne (K)• rozszerzenie zbioru liczb o zbiór liczb całkowitych (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • zaznaczać liczby całkowite na osi liczbowej (K – …

5.7.02: Dodawanie liczb całkowitych

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Polecane:   Interpretacja dodawania liczb całkowitych jako zmiany temperatury Prowadzący:   Edycja zadań Nasze cele Zapamiętasz • zasadę dodawania liczb o jednakowych znakach (K)• zasadę dodawania liczb o różnych znakach (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • obliczać sumy liczb o jednakowych znakach (K)• obliczać sumy liczb o różnych znakach (P)• obliczać sumy …

5.7.03: Odejmowanie liczb całkowitych

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Polecane:   Odejmowanie liczb całkowitych Prowadzący:   Edycja zadań Nasze cele Zapamiętasz • zasadę zastępowania odejmowania dodawaniem liczby przeciwnej (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • zastępować odejmowanie dodawaniem (P)• odejmować liczby całkowite dodatnie, gdy odjemnik jest większy od odjemnej (K)• odejmować liczby całkowite (P – D)• pomniejszać liczby całkowite (R)• porównywać różnice liczb …

5.7.04: Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Edycja zadań Nasze cele Zapamiętasz • zasadę mnożenia i dzielenia liczb całkowitych (P – R) Potrafisz w sytuacjach typowych • mnożyć i dzielić liczby całkowite o jednakowych znakach (P)• mnożyć i dzielić liczby całkowite o różnych znakach (R)• ustalać znaki iloczynów i ilorazów (R)• obliczać wartości …