5.6.01: Pole prostokąta i kwadratu

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • jednostki miary pola (K)• wzór na obliczanie pola prostokąta i kwadratu (K) Zrozumiesz • pojęcie miary pola jako liczby kwadratów jednostkowych (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • obliczać pola prostokątów i kwadratów o długościach boków wyrażonych w:– tych samych jednostkach (K)–różnych jednostkach (P – R)• obliczać …

5.6.02: Zależności między jednostkami pola

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • zależności między jednostkami pola (P – R)• gruntowe jednostki pola i zależności między nimi (P) Zrozumiesz • związek pomiędzy jednostkami długości a jednostkami pola (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • zamieniać jednostki pola (P – R)• rozwiązywać zadania tekstowe związane z zamianą jednostek pola (P – …

5.6.03: Pole równoległoboku

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie wysokości i podstawy równoległoboku (P)• wzór na obliczanie pola równoległoboku (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • obliczać pola równoległoboków (P)• obliczać długość podstawy równoległoboku, znając jego pole i długość wysokości opuszczonej na tę podstawę (R)• obliczać wysokość równoległoboku, znając jego pole i długość podstawy (R)• obliczać pola …

5.6.04: Pole rombu

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • wzór na obliczanie pola rombu wykorzystujący długości przekątnych (P – R) Zrozumiesz • kryteriadoboru wzoru na obliczanie pola rombu (R) Potrafisz w sytuacjach typowych • obliczać pole rombu o danych przekątnych (P – R)• obliczać pole rombu, znając długość jednej przekątnej i związek między przekątnymi …

5.6.05: Pole trójkąta

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie wysokości i podstawy trójkąta (P)• wzór na obliczanie pola trójkąta (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • obliczać pole trójkąta, znając długość podstawy i wysokości trójkąta (P)• rysować trójkąty o danych polach (R)• obliczać pola narysowanych trójkątów:– ostrokątnych (P)– prostokątnych (R)– rozwartokątnych (R – D)• obliczać wysokość …

5.6.06: Pole trapezu

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie wysokości i podstawy trapezu (P)• wzór na obliczanie pola trapezu (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • obliczać pole trapezu, znając:– długość podstawy i wysokość (P)– sumę długości podstaw i wysokość (R)• obliczać wysokość trapezu, znając jego pole i długości podstaw (ich sumę) lub zależności …

5.6.07: Pola wielokątów – podsumowanie

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • wzory na obliczanie pól poznanych wielokątów (K-R) Potrafisz w sytuacjach typowych • obliczać pola poznanych wielokątów (K – R)• obliczać pola narysowanych figur jako sumy lub różnice pól znanych wielokątów (R – D) w sytuacjach problemowych • rysować wielokąty o danych polach (W)• rozwiązywać zadania …