5.5.01: Zapisywanie ułamków dziesiętnych

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • dwie postaci ułamka dziesiętnego (K)• nazwy rzędów po przecinku (K – P) Zrozumiesz • pozycyjny układ dziesiątkowy  z rozszerzeniem na części ułamkowe (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • zapisywać i odczytywać ułamki dziesiętne (K – P)• zamieniać ułamki dziesiętne na zwykłe (K – P)• zamieniać ułamki zwykłe …

5.5.02: Porównywanie ułamków dziesiętnych

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm porównywania ułamków dziesiętnych (K – P) Potrafisz w sytuacjach typowych • porównywać dwa ułamki o takiej samej liczbie cyfr po przecinku (K)• porównywać ułamki o różnej liczbie cyfr po przecinku (P – R)•porównywać liczby przedstawione w postaci ułamka dziesiętnego oraz …

5.5.03: Różne sposoby zapisywania długości i masy

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • zależności pomiędzy jednostkami masy i jednostkami długości (K-P) Zrozumiesz • możliwość przedstawiania różnymi sposobami długości i masy (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • wyrażać podane wielkości w różnych jednostkach (P – R)• stosować ułamki dziesiętne do zamiany wyrażeń dwumianowanych na jednomianowane i odwrotnie (P …

5.5.04: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm dodawania i odejmowania pisemnego ułamków dziesiętnych (K)• interpretację dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych na osi liczbowej (P) Zrozumiesz • porównywanie różnicowe (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • pamięciowo i pisemnie dodawać i odejmować ułamki dziesiętne:– o takiej samej liczbie cyfr po przecinku (K)– o …

5.5.05: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000…

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm mnożenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000… (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • mnożyć ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000… (K – P)• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000… (R)• stosować przy zamianie jednostek mnożenie ułamków dziesiętnych …

5.5.06: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000…

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000… (K) Zrozumiesz • dzielenie jako działanie odwrotne do mnożenia (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000… (K – P)• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych …

5.5.07: Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm mnożenia ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne (K) Zrozumiesz • porównywanie ilorazowe (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • pamięciowo i pisemnie mnożyć ułamki dziesiętne przez liczby naturalne (K – R)• powiększać ułamki dziesiętne n razy (P – R)• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia ułamków dziesiętnych przez …

5.5.08: Mnożenie ułamków dziesiętnych

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm mnożenia ułamków dziesiętnych (K) Zrozumiesz • obliczanie części liczby (R) Potrafisz w sytuacjach typowych • pamięciowo i pisemnie mnożyć:– dwa ułamki dziesiętne o dwóch lub jednej cyfrze różnej od zera (K)– kilka ułamków dziesiętnych (P – R)• obliczać ułamki z liczb wyrażonych ułamkami …

5.5.09: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm dzielenia ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne (K)• pojęcie średniej arytmetycznej kilku liczb (R – D) Zrozumiesz • porównywanie ilorazowe (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • pamięciowo i pisemnie dzielić ułamki dziesiętne przez liczby naturalne:– jednocyfrowe (K)– wielocyfrowe (P – R)• pomniejszać ułamki dziesiętne n razy (P …

5.5.10: Dzielenie ułamków dziesiętnych

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm dzielenia ułamków dziesiętnych (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • dzielić ułamki dziesiętne przez ułamki dziesiętne (P – R)• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia ułamków dziesiętnych (R) w sytuacjach problemowych • rozwiązywać zadania tekstowe  z zastosowaniem dzielenia ułamków dziesiętnych (D – W)

5.5.11: Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Potrafisz w sytuacjach typowych • szacować wyniki działań (R)• rozwiązywać zadania tekstowe związane z szacowaniem (R) w sytuacjach problemowych • rozwiązywać zadania tekstowe związane z szacowaniem (D – W)

5.5.12: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • zasadę zamiany ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne:– metodą rozszerzania ułamka (P)– metodą dzielenia licznika przez mianownik (R)• zasadę zamiany ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • zamieniać ułamki dziesiętne ułamki zwykłe (K) • zamieniać ułamki ½, ¼ na ułamki dziesiętne i …

5.5.13: Procenty a ułamki

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie procentu (K – P) Zrozumiesz • potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym (K –P) Potrafisz w sytuacjach typowych • wskazać przykłady zastosowań procentów w życiu codziennym (K – P)• zamieniać procenty na:– ułamki dziesiętne (P)– ułamki zwykłe nieskracalne (P – …