5.3.01: Ułamki zwykłe i liczby mieszane

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie ułamka jako części całości lub zbiorowości (K)• budowę ułamka zwykłego (K)• pojęcie liczby mieszanej (K)• pojęcie ułamka właściwego i ułamka niewłaściwego (P)• algorytm zamiany liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy (P) Zrozumiesz • pojęcie ułamka jako wynik podziału na równe części (K) Potrafisz w sytuacjach typowych …

5.3.11: Dzielenie ułamków

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm dzielenia ułamków zwykłych (K)• algorytm dzielenia liczb mieszanych (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • dzielić ułamki zwykłe przez ułamki zwykłe (K)• dzielić ułamki zwykłe przez liczby mieszane i odwrotnie lub liczby mieszane przez liczby mieszane (P)• wykonywać cztery działania na ułamkach zwykłych i liczbach …

5.3.10: Dzielenie ułamków przez liczby naturalne

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm dzielenia ułamków zwykłych przez liczby naturalne (K)• algorytm dzielenia liczb mieszanych przez liczby naturalne (P) Zrozumiesz • porównywanie ilorazowe (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • dzielić ułamki przez liczby naturalne (K)• dzielić liczby mieszane przez liczby naturalne (P)• pomniejszać ułamki zwykłe i liczby mieszane n razy (P)• rozwiązywać …

5.3.09: Mnożenie ułamków

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm mnożenia ułamków (K)• algorytm mnożenia liczb mieszanych (P)• pojęcie odwrotności liczby (K) Zrozumiesz • pojęcie ułamka liczby (R) Potrafisz w sytuacjach typowych • mnożyć dwa ułamki zwykłe (K)• mnożyć ułamki przez liczby mieszane lub liczby mieszane przez liczby mieszane (P)• skracać przy mnożeniu ułamków (P – …

5.3.08: Obliczanie ułamka danej liczby

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm obliczania ułamka z liczby (R) Potrafisz w sytuacjach typowych • obliczać ułamki liczb naturalnych (R)• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem obliczania ułamka liczby (R – D) w sytuacjach problemowych • rozwiązywać zadania tekstowe  z zastosowaniem obliczania ułamka liczby (W)

5.3.07: Mnożenie ułamków przez liczby naturalne

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm mnożenia ułamków przez liczby naturalne (K)• algorytm mnożenia liczb mieszanych przez liczby naturalne (P) Zrozumiesz • porównywanie ilorazowe (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • mnożyć ułamki przez liczby naturalne (K)• mnożyć liczby mieszane przez liczby naturalne (P)• powiększać ułamki n razy (P)• powiększać liczby mieszane n razy (R)• skracać ułamki przy …

5.3.06: Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • zasadę dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o różnych mianownikach (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • dodawać i odejmować:– dwa ułamki zwykłe o różnych mianownikach (P)– dwie liczby mieszane o różnych mianownikach (P – R)– kilka ułamków i liczb mieszanych o różnych mianownikach (R – …

5.3.05: Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • dodawać i odejmować:– ułamki o tych samych mianownikach (K)– liczby mieszane o tych samych mianownikach (K – P)• odejmować ułamki od całości (K)• uzupełniać brakujące liczby w dodawaniu i odejmowaniu ułamków …

5.3.04: Porównywanie ułamków

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm porównywania ułamków o równych mianownikach (K)• algorytm porównywania ułamków o równych licznikach (P)• algorytm porównywania ułamków o różnych mianownikach (P)• algorytm porównywania ułamków do ½ (R)• algorytm porównywania ułamków poprzez ustalenie, który z nich na osi liczbowej leży bliżej 1 (R) Potrafisz w sytuacjach typowych …

5.3.03: Skracanie i rozszerzanie ułamków

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • zasadę skracania i rozszerzania ułamków zwykłych (K)• pojęcie ułamka nieskracalnego (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • skracać (rozszerzać) ułamki (K – P)• zapisywać ułamki w postaci nieskracalnej (P – R)• sprowadzać ułamki do wspólnego mianownika (P)• sprowadzać ułamki do najmniejszego wspólnego mianownika (R – D)• rozwiązywać zadania tekstowe …

5.3.02: Ułamek jako iloraz

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie ułamka jako ilorazu dwóch liczb naturalnych (K)• algorytm wyłączania całości z ułamka (R) Zrozumiesz • pojęcie ułamka jako ilorazu dwóch liczb naturalnych (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • przedstawiać ułamek zwykły w postaci ilorazu liczb naturalnych i odwrotnie (K)• stosować odpowiedniości: dzielna – licznik, …