5.2.05: Wielokrotności

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie wielokrotności liczby naturalnej (K)• algorytm znajdowania NWW dwóch liczb na podstawie ich rozkładu na czynniki pierwsze (P – R) Zrozumiesz • pojęcie NWW liczb naturalnych (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • wskazywać lub podawać wielokrotności liczb naturalnych (K)• wskazywać wielokrotności …

5.2.04: Rozkład liczby na czynniki pierwsze

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • sposób rozkładu liczb na czynniki pierwsze (P)• algorytm znajdowania NWD dwóch liczb na podstawie ich rozkładu na czynniki pierwsze (P – D) Zrozumiesz • sposób rozkładu liczb na czynniki pierwsze (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • rozkładać na czynniki pierwsze liczby:– dwucyfrowe (K)– wielocyfrowe …

5.2.03: Liczby pierwsze i liczby złożone

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcia: liczby pierwszej i liczby złożonej Zrozumiesz • że liczby 0 i 1 nie zaliczają się ani do liczb pierwszych, ani do złożonych (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • określać, czy dane liczby są pierwsze, czy złożone (P)• wskazywać liczby pierwsze i liczby …

5.2.02: Cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100 oraz przez 3 i 9

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100 (P)• cechy podzielności np. przez 12, 15 (D-W)• regułę obliczania lat przestępnych (D) Zrozumiesz • korzyści płynące ze znajomości cech podzielności (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • rozpoznawać liczby podzielne …

5.2.01: Dzielniki

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie dzielnika liczby naturalnej (K) Zrozumiesz • pojęcie NWD liczb naturalnych (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • podawać dzielniki liczb naturalnych (K – P)• wskazywać wspólne dzielniki danych liczb naturalnych (K – P)• znajdować NWD dwóch liczb naturalnych (P – …