5.1.03: Kolejność działań

Nasze cele Zapamiętasz • kolejność wykonywania działań, gdy nie występują i gdy występują nawiasy (K)• kolejność wykonywania działań, gdy występują nawiasy i potęgi (R)• kolejność wykonywania działań, gdy nie występują nawiasy, a są potęgi (R) Potrafisz w sytuacjach typowych • wskazać działanie, które należy wykonać jako pierwsze (K)• obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych …

5.1.10: Cztery działania na liczbach

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Potrafisz w sytuacjach typowych • wykonywać cztery działania arytmetyczne w pamięci lub pisemnie (K – P)• porównywać różnicowo i ilorazowo liczby (P – R)• dzielić liczby zakończone zerami:– bez reszty (P)– z resztą (R)• rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące porównań różnicowych i ilorazowych (P – …

5.1.09: Działania pisemne – dzielenie

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytmy dzielenia pisemnego (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • dzielić pisemnie liczby wielocyfrowe przez jednocyfrowe (K)• dzielić pisemnie liczby wielocyfrowe przez dwucyfrowe (P)• dzielić liczby zakończone zerami (P)• pomniejszać liczby n razy (K – R)• obliczać dzielną (dzielnik), gdy dane są iloraz i dzielnik (dzielna) (R)• rozwiązywać zadania tekstowe …

5.1.08: Działania pisemne – mnożenie

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytmy mnożenia pisemnego (K) Zrozumiesz • potrzebę stosowania mnożenia pisemnego (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • mnożyć pisemnie liczby wielocyfrowe przez dwucyfrowe (K)• mnożyć pisemnie liczby wielocyfrowe (P)• mnożyć pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby zakończone zerami (P)• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego (P – …

5.1.07: Działania pisemne – dodawanie i odejmowanie

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytmy dodawania i odejmowania pisemnego (K) Zrozumiesz • potrzebę stosowania dodawania i odejmowania pisemnego (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • dodawać i odejmować pisemnie liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego i z przekraczaniem jednego progu dziesiątkowego (K)• dodawać i odejmować pisemnie liczby z przekraczaniem kolejnych progów dziesiątkowych …

5.1.06: Szacowanie wyników działań

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zrozumiesz • korzyści płynące z szacowania (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • szacować wyniki działań (P – R)• rozwiązywać zadania tekstowe związane z szacowaniem (R – D) w sytuacjach problemowych • planować zakupy stosownie do posiadanych środków (D – W) ​​​​​​​​​​​​​​

5.1.05: Zadania tekstowe

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Potrafisz w sytuacjach typowych • rozwiązywać zadania tekstowe:– jednodziałaniowe (P)– wielodziałaniowe (R)• rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące porównań różnicowych i ilorazowych (P – R)• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem działań pamięciowych (P – R) w sytuacjach problemowych • rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe wielodziałaniowe (D – W)

5.1.04: Sprytne rachunki

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zrozumiesz • korzyści płynące z szybkiego liczenia (P)• korzyści płynące z zastąpienia rachunków pisemnych rachunkami pamięciowymi (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • zastąpić iloczyn prostszym iloczynem (P – R)• mnożyć szybko przez 5 (P)• zastępować sumę dwóch liczb sumą lub różnica dwóch innych liczb …

5.1.02: Rachunki pamięciowe

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • nazwy działań i ich elementów (K)• pojęcie kwadratu i sześcianu liczby (P) Zrozumiesz • porównywanie ilorazowe (P)• porównywanie różnicowe (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • pamięciowo dodawać i odejmować liczby:– w zakresie 100 (K)– powyżej 100 (P)• pamięciowo mnożyć liczby:– dwucyfrowe przez jednocyfrowe w zakresie 100 (K)– powyżej …

5.1.01: Zapisywanie i porównywanie liczb

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie cyfry (K) Zrozumiesz • system dziesiątkowy• różnicę między cyfrą a liczbą (K)• pojęcie osi liczbowej (K)• wartość liczby w zależności od położenia jej cyfr (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • zapisywać liczby za pomocą cyfr (K – P)• odczytywać liczby zapisane cyframi (K)• zapisywać liczby słowami (K …