4.8.01: Opis prostopadłościanu

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Polecane:   Elementy prostopadłościanu Widok bryły złożonej z sześcianów 3D Prowadzący:   Edycja zadań Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie prostopadłościanu (K)• elementy budowy prostopadłościanu (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • wyróżniać prostopadłościany spośród figur przestrzennych (K),• wyróżniać sześciany spośród figur przestrzennych (P),• wskazywać elementy budowy prostopadłościanu (P),• wskazywać …

4.8.02: Siatki prostopadłościanów

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Polecane:   Siatka sześcianu Siatka prostopadłościanu Prowadzący:   Edycja zadań Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie siatki prostopadłościanu (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • rysować siatki prostopadłościanów i sześcianów (P),• projektować siatki prostopadłościanów i sześcianów (P–R),• projektować siatki prostopadłościanów i sześcianów w skali (R–D),• sklejać modele z zaprojektowanych …

4.8.03: Pole powierzchni prostopadłościanu

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Edycja zadań Polecane:   Nasze cele Zapamiętasz • sposób obliczania pól powierzchni prostopadłościanów i sześcianów (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • obliczać pola powierzchni sześcianów (P),• obliczać pola powierzchni prostopadłościanów:– na podstawie siatki (P),– bez rysunku siatki (R),• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni …