4.7.01: Co to jest pole figury?

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie kwadratu jednostkowego (K) Zrozumiesz • pojęcie pola jako liczby kwadratów jednostkowych (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • mierzyć pola figur:– kwadratami jednostkowymi (K),– trójkątami jednostkowymi itp. (P),• budować figury z kwadratów jednostkowych (P) w sytuacjach problemowych • rozwiązywać zadania …

4.7.02: Jednostki pola. Pole prostokąta

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • jednostki pola (K),• algorytm obliczania pola prostokąta i kwadratu (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • obliczać pola prostokątów i kwadratów (K–P),• obliczać długość boku kwadratu, znając jego pole (R),• obliczać długość boku prostokąta, znając jego pole i długość drugiego boku …

4.7.04: Wycinanki i układanki

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Potrafisz w sytuacjach typowych • układać figury tangramowe (D)• obliczać pola figur złożonych z jednakowych modułów i ich części (R–D) w sytuacjach problemowych • szacować pola figur nieregularnych pokrytych siatkami kwadratów jednostkowych (D),• określać pola wielokątów wypełnionych siatkami kwadratów jednostkowych (D–W),• rysować …