4.6.01: Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000,…

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • dwie postaci ułamka dziesiętnego (K),• nazwy rzędów po przecinku (P) Zrozumiesz • dziesiątkowy układ pozycyjny z rozszerzeniem na części ułamkowe (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • zapisywać i odczytywać ułamki dziesiętne (K–P),• przedstawiać ułamki dziesiętne na osi liczbowej (P–R),• zamieniać …

4.6.02: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych, cz.1

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie wyrażenia jednomianowanego i dwumianowanego (P),• zależności pomiędzy jednostkami długości (P) Zrozumiesz • możliwość przedstawiania długości w różny sposób (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • zastosować ułamki dziesiętne do wyrażania długości w różnych jednostkach (P–D) w sytuacjach problemowych • ustalać …

4.6.03: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych, cz.2

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • zależności pomiędzy jednostkami masy (P) Zrozumiesz • możliwość przedstawiania masy w różny sposób (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • zastosować ułamki dziesiętne do wyrażania masy w różnych jednostkach (P–D) w sytuacjach problemowych • zastosować ułamki dziesiętne do wyrażania masy w …

4.6.04: Różne zapisy tego samego ułamka dziesiętnego

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • różne sposoby zapisu tych samych liczb (P) Zrozumiesz • że dopisywanie zer na końcu ułamka dziesiętnego ułatwia zamianę jednostek i nie zmienia wartości liczby (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • zapisywać ułamki dziesiętne z pominięciem końcowych zer (P),• wyrażać długość …

4.6.05: Porównywanie ułamków dziesiętnych

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm porównywania ułamków dziesiętnych (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • porównywać dwa ułamki dziesiętne o tej samej liczbie cyfr po przecinku (K–P),• porządkować ułamki dziesiętne (R),• porównywać dowolne ułamki dziesiętne (R),• porównywać wielkości podane w różnych jednostkach (R–D) w sytuacjach …

4.6.06: Dodawanie ułamków dziesiętnych

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm dodawania pisemnego ułamków dziesiętnych (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • pamięciowo i pisemnie dodawać ułamki dziesiętne:– o jednakowej liczbie cyfr po przecinku (K),– o różnej liczbie cyfr po przecinku (P–R),• powiększać ułamki dziesiętne o ułamki dziesiętne (K–R),• rozwiązywać zadania …

4.6.07: Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm odejmowania pisemnego ułamków dziesiętnych (K) Zrozumiesz • porównywanie różnicowe (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • odejmować pamięciowo i pisemnie ułamki dziesiętne (K–R),• pomniejszać ułamki dziesiętne o ułamki dziesiętne (K–R),• sprawdzać poprawność odejmowania (P–R),• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem odejmowania …