4.5.01: Ułamek jako część całości

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie ułamka jako części całości (K),• zapis ułamka zwykłego (K) Zrozumiesz • pojęcie ułamka jako części całości (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • za pomocą ułamka opisywać część figury lub część zbioru skończonego (P–D),• zapisywać słownie ułamek zwykły (K),• zaznaczać …

4.5.02: Liczby mieszane

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie liczby mieszanej, jako sumy części całkowitej i ułamkowej (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • zapisywać słownie ułamek zwykły i liczbę mieszaną (K),• za pomocą liczb mieszanych opisywać liczebność zbioru skończonego (P–D),• obliczać upływ czasu podany przy pomocy ułamka lub …

4.5.03: Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zrozumiesz • ułamek, jak każdą liczbę można przedstawić na osi liczbowej (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • przedstawiać ułamek zwykły na osi (P–R),• zaznaczać liczby mieszane na osi (P–R),• odczytywać współrzędne ułamków i liczb mieszanych na osi liczbowej (P–R),• ustalać jednostkę na …

4.5.04: Porównywanie ułamków

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • sposób porównywania ułamków o równych licznikach lub mianownikach (P–R) Potrafisz w sytuacjach typowych • porównywać ułamki zwykłe o równych mianownikach (K),• porównywać ułamki zwykłe o równych licznikach (P),• porównywać ułamki zwykłe o różnych licznikach i mianownikach (W),• rozwiązywać zadania tekstowe …

4.5.05: Rozszerzanie i skracanie ułamków

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie ułamka nieskracalnego (P),• algorytm skracania i algorytm rozszerzania ułamków zwykłych (P) Zrozumiesz • ułamek można zapisać na wiele sposobów (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • skracać (rozszerzać) ułamki zwykłe do danego licznika lub mianownika (P),• zapisywać ułamki zwykłe w …

4.5.06: Ułamki niewłaściwe

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie ułamków właściwych i niewłaściwych (P),• algorytm zamiany liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe (R) Potrafisz w sytuacjach typowych • odróżniać ułamki właściwe od niewłaściwych (P),• zamieniać całości na ułamki niewłaściwe (P),• zamieniać liczby mieszane na ułamki niewłaściwe (R–D), w sytuacjach …

4.5.07: Ułamek jako wynik dzielenia

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie ułamka jako ilorazu dwóch liczb naturalnych (K),• sposób wyłączania całości z ułamka (R) Potrafisz w sytuacjach typowych • stosować odpowiedniości: dzielna – licznik, dzielnik – mianownik, znak dzielenia – kreska ułamkowa (P),• przedstawiać ułamki zwykłe w postaci ilorazu liczb …

4.5.08: Dodawanie ułamków zwykłych

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm dodawania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • dodawać:– dwa ułamki zwykłe o tych samych mianownikach (K),– liczby mieszane o tych samych mianownikach (P–D),• dopełniać ułamki do całości (R),• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania …

4.5.09: Odejmowanie ułamków zwykłych

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm odejmowania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach (K) Zrozumiesz • odejmowanie jako działanie odwrotne do dodawania (P),• porównywanie różnicowe (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • odejmować:– dwa ułamki zwykłe o tych samych mianownikach (K),– liczby mieszane o tych samych mianownikach …