4.3.01: Dodawanie pisemne

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm dodawania pisemnego (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • dodawać pisemnie liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego i z przekraczaniem jednego progu dziesiątkowego (K),• dodawać pisemnie liczby z przekraczaniem kolejnych progów dziesiątkowych (P),• obliczać sumy liczb opisanych słownie (P),• rozwiązywać zadania …

4.3.02: Odejmowanie pisemne

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm odejmowania pisemnego (K) Zrozumiesz • porównywanie różnicowe (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • odejmować pisemnie liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego i z przekraczaniem jednego progu dziesiątkowego (K),• odejmować pisemnie liczby z przekraczaniem kolejnych progów dziesiątkowych (P)• sprawdzać poprawność odejmowania …

4.3.03: Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm mnożenia pisemnego liczb wielocyfrowych (P–R) Potrafisz w sytuacjach typowych • mnożyć pisemnie przez liczby dwucyfrowe (P),• mnożyć pisemnie liczby wielocyfrowe (R),• powiększać liczbę n razy (R),• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego (P–R) w sytuacjach problemowych • rozwiązywać …

4.3.04: Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm mnożenia pisemnego liczb wielocyfrowych (P–R) Potrafisz w sytuacjach typowych • mnożyć pisemnie przez liczby dwucyfrowe (P),• mnożyć pisemnie liczby wielocyfrowe (R),• powiększać liczbę n razy (R),• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego (P–R) w sytuacjach problemowych • rozwiązywać …

4.3.05: Mnożenie przez liczby z zerami na końcu

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm mnożenia pisemnego przez liczby zakończone zerami (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • mnożyć pisemnie przez liczby zakończone zerami (P),• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego (P–R) w sytuacjach problemowych • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia pisemnego (D–W)

4.3.06: Dzielenie pisemne przez liczby jednocyfrowe

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm dzielenia pisemnego przez liczby jednocyfrowe (K) Zrozumiesz • porównywanie ilorazowe (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • dzielić pisemnie liczby wielocyfrowe przez jednocyfrowe (K–P),• sprawdzać poprawność dzielenia pisemnego (P–R),• wykonywać dzielenie z resztą (P–R),• pomniejszać liczbę n razy (K–P),• rozwiązywać …

4.3.07: Dzielenie pisemne przez liczby wielocyfrowe *

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm dzielenia pisemnego przez liczby wielocyfrowe (K) Zrozumiesz • porównywanie ilorazowe (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • dzielić pisemnie liczby wielocyfrowe przez wielocyfrowe (K–P),• sprawdzać poprawność dzielenia pisemnego (P–R),• wykonywać dzielenie z resztą (P–R),• pomniejszać liczbę n razy (K–P),• rozwiązywać …