4.2.01: System dziesiątkowy

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • co to jest dziesiątkowy system pozycyjny (K),• pojęcie cyfry (K) Zrozumiesz • pojęcie dziesiątkowego systemu pozycyjnego (K),• różnicę między cyfrą a liczbą (K) Potrafisz w sytuacjach typowych • zapisywać liczbę za pomocą cyfr (K),• czytać liczby zapisane cyframi (K),• zapisywać …

4.2.02: Porównywanie liczb naturalnych

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • znaki nierówności ‘<‘ i ‘>‘ Zrozumiesz • znaczenie położenia cyfry w liczbie (P),• związek pomiędzy liczbą cyfr a wielkością liczby (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • porównywać liczby (K),• porządkować liczby w skończonym zbiorze (P–R) w sytuacjach problemowych • zapisywać …

4.2.03: Rachunki pamięciowe na dużych liczbach

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • algorytm dodawania i odejmowania dziesiątkami, setkami, tysiącami (K-P),• algorytm mnożenia i dzielenia liczb z zerami na końcu (P) Zrozumiesz • korzyści płynące z umiejętności pamięciowego wykonywania działań na dużych liczbach (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • dodawać i odejmować liczby …

4.2.04: Jednostki monetarne – złote i grosze

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • zależność pomiędzy złotym a groszem (K),• nominały monet i banknotów używanych w Polsce (K) Zrozumiesz • możliwość stosowania monet i banknotów o różnych nominałach do uzyskania jednakowych kwot (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • zamieniać złote na grosze i odwrotnie …

4.2.05: Jednostki długości

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • zależności pomiędzy podstawowymi jednostkami długości (K) Zrozumiesz • możliwość stosowania różnorodnych jednostek długości (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • zamieniać długości wyrażane w różnych jednostkach (K),• porównywać odległości wyrażane w różnych jednostkach (P–R),• zapisywać wyrażenia dwumianowane przy pomocy jednej jednostki …

4.2.06: Jednostki masy

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • zależności pomiędzy podstawowymi jednostkami masy (K),• pojęcia: masa brutto, netto, tara (R) Zrozumiesz • możliwość stosowania różnorodnych jednostek masy (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • zamieniać masy wyrażane w różnych jednostkach (K),• porównywać masy produktów wyrażane w różnych jednostkach (P–R),• obliczać …

4.2.07: System rzymski

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • cyfry rzymskie pozwalające zapisać liczby– nie większe niż 30 (K),– większe niż 30 (D-W) Zrozumiesz • rzymski system zapisywania liczb (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • przedstawiać za pomocą znaków rzymskich liczby:– nie większe niż 30 (K)– większe niż 30 …

4.2.08: Z kalendarzem za pan brat

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • podział roku na kwartały, miesiące i dni (K-P),• liczby dni w miesiącach (P),• pojęcie wieku (P),• pojęcie roku zwykłego, roku przestępnego oraz różnice między nimi (P),• nazwy dni tygodnia (K) Zrozumiesz • różne sposoby zapisywania dat (P) Potrafisz w sytuacjach …

4.2.09: Godziny na zegarach

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • zależności pomiędzy jednostkami czasu (P) Zrozumiesz • różne sposoby przedstawiania upływu czasu (P) Potrafisz w sytuacjach typowych • posługiwać się zegarami wskazówkowymi i elektronicznymi (K),• zapisywać cyframi podane słownie godziny (K–P),• wyrażać upływ czasu w różnych jednostkach (K–P),• obliczać upływu …