4.1.01: Rachunki pamięciowe – dodawanie i odejmowanie

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie składnika i sumy,• pojęcie odjemnej, odjemnika i różnicy• prawo przemienności dodawania Zrozumiesz • prawo przemienności dodawania Potrafisz w sytuacjach typowych • pamięciowo dodawać liczby w zakresie 200 bez przekraczani progu dziesiątkowego i z jego przekraczaniem• pamięciowo odejmować liczby w …

4.1.02: O ile więcej, o ile mniej

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele​​​​​​​ Zrozumiesz • porównywanie różnicowe Potrafisz w sytuacjach typowych • powiększać lub pomniejszać liczby o daną liczbę naturalną,• obliczać, o ile większa (mniejsza) jest jedna liczba od drugiej,• obliczać liczbę wiedząc, o ile jest większa (mniejsza) od danej,• rozwiązywać jednodziałaniowe zadania tekstowe w …

4.1.03: Rachunki pamięciowe – mnożenie i dzielenie​​​​​​​

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie czynnika i iloczynu,• pojęcie dzielnej, dzielnika i ilorazu,• niewykonalność dzielenia przez 0,• prawo przemienności mnożenia Zrozumiesz • rolę liczb 0 i 1 w poznanych działaniach,• prawo przemienności mnożenia Potrafisz w sytuacjach typowych • tabliczkę mnożenia,• pamięciowo dzielić liczby dwucyfrowe …

4.1.04: Mnożenie i dzielenie

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie czynnika i iloczynu,• pojęcie dzielnej, dzielnika i ilorazu,• niewykonalność dzielenia przez 0,• prawo przemienności mnożenia Zrozumiesz • rolę liczb 0 i 1 w poznanych działaniach,• prawo przemienności mnożenia Potrafisz w sytuacjach typowych • tabliczkę mnożenia,• pamięciowo dzielić liczby dwucyfrowe …

4.1.05: Ile razy więcej, ile razy mniej

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zrozumiesz • porównywanie ilorazowe Potrafisz w sytuacjach typowych • pomniejszać lub powiększać liczbę n razy,• obliczać liczbę, wiedząc, ile razy jest ona większa (mniejsza) od danej,• obliczać, ile razy większa (mniejsza) jest jedna liczba od drugiej,• rozwiązywać zadania tekstowe jednodziałaniowe w sytuacjach …

4.1.06: Dzielenie z resztą

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie reszty z dzielenia Zrozumiesz • że reszta jest mniejsza od dzielnika Potrafisz w sytuacjach typowych • wykonywać dzielenie z resztą• obliczać dzielną, mając iloraz, dzielnik oraz resztę z dzielenia• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia z resztą w sytuacjach …

4.1.07: Kwadraty i sześciany liczb

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie potęgi,• zapis potęgi Zrozumiesz • związek potęgi z iloczynem Potrafisz w sytuacjach typowych • obliczać kwadraty i sześciany liczb,• zapisywać liczby w postaci potęg,• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem potęg w sytuacjach problemowych • rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem …

4.1.08: Zadania tekstowe

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • jak uporządkować podane w zadaniu informacje,• jak zapisać rozwiązanie zadania tekstowego Zrozumiesz • potrzebę porządkowania podanych informacji Potrafisz w sytuacjach typowych • rozwiązywać wielodziałaniowe zadania tekstowe w sytuacjach problemowych • rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe

4.1.10: Przygotowanie do rozwiazywania zadań tekstowych

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Potrafisz w sytuacjach typowych • czytać tekst ze zrozumieniem,• odpowiadać na pytania zawarte w tekście,• układać pytania do podanych informacji,• ustalać na podstawie podanych informacji, na które pytania nie można odpowiedzieć

4.1.11: Kolejność wykonywania działań

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • kolejność wykonywania działań, gdy nie występują nawiasy,• kolejność wykonywania działań, gdy występują nawiasy,• kolejność wykonywania działań, gdy występują nawiasy i potęgi Potrafisz w sytuacjach typowych • obliczać wartości dwudziałaniowych wyrażeń arytmetycznych zapisanych bez użycia nawiasów,• obliczać wartości dwudziałaniowych wyrażeń arytmetycznych …

4.1.12: Oś liczbowa

Zalecane:   Podręcznik Zadanie na ekranie Prowadzący:   Nasze cele Zapamiętasz • pojęcie osi liczbowej Zrozumiesz • potrzebę dostosowania jednostki osi liczbowej do zaznaczanych liczb Potrafisz w sytuacjach typowych • przedstawiać liczby naturalne na osi liczbowej,• odczytywać współrzędne punktów na osi liczbowej,• ustalać jednostkę osi liczbowej na podstawie danych o współrzędnych punktów