Nasze cele

Zapamiętasz

• pojęcie siatki bryły (P)

Potrafisz

w sytuacjach typowych

• rysować siatki prostopadłościanów o danych krawędziach (K)
• projektować siatki graniastosłupów (P – R)
• projektować siatki graniastosłupów w skali (R – D)
• kleić modele z zaprojektowanych siatek (P)

w sytuacjach problemowych

• rozpoznawać siatki graniastosłupów (W)Powtórzenie z lekcji poprzednich

Graniastosłupem

nazywamy wielościan, którego:
• dwie ściany, zwane podstawami, są przystającymi wielokątami leżącymi w płaszczyznach równoległych,
(co to jest wielokąt? Co to są płaszczyzny równoległe? Jak rozumiesz pojęcie ”ściana leży w płaszczyźnie?”)
• pozostałe ściany, zwane ścianami bocznymi, są równoległobokami, których wszystkie wierzchołki są jednocześnie wierzchołkami podstaw.
(co to jest równoległobok? Co ma wspólnego równoległobok z wielokątem?)

Graniastosłup, którego podstawa jest n-kątem, nazywa się graniastosłupem n-kątnym.

Graniastosłup prosty to graniastosłup, w którym krawędzie boczne są prostopadłe do podstaw. Długość wysokości graniastosłupa prostego jest równa długości jego krawędzi bocznej.