Lekcja ≡ Temat lekcji
2 • 3 ≡ 4.1.01. Rachunki pamięciowe – dodawanie i odejmowanie
4 • 5 ≡ 4.1.02. O ile więcej, o ile mniej
6 • 7 ≡ 4.1.03. Rachunki pamięciowe – mnożenie i dzielenie
8 • 9 ≡ 4.1.04. Mnożenie i dzielenie (cd.)
10 • 11 ≡ 4.1.05. Ile razy więcej, ile razy mniej
12 ≡ 4.1.06. Dzielenie z resztą
13 ≡ 4.1.07. Kwadraty i sześciany liczb
14 • 15 ≡ 4.1.08. Zadania tekstowe, cz. 1
16 ≡ 4.1.09. Czytanie tekstów. Analizowanie informacji
17 • 18 ≡ 4.1.10. Przygotowanie do rozwiazywania zadań tekstowych
19 • 20 ≡ 4.1.11. Zadania tekstowe, cz. 2
21 • 22 ≡ 4.1.12. Kolejność wykonywania działań
23 ≡ 4.1.13. Oś liczbowa
24 ≡ 4.1.14. Przygotowanie do sprawdzianu
25 ≡ 4.1.15. Sprawdzamy umiejętności