Nasze cele

Zapamiętasz

• pojęcie prostopadłościanu (K)
• elementy budowy prostopadłościanu (P)

Potrafisz

w sytuacjach typowych

• wyróżniać prostopadłościany spośród figur przestrzennych (K),
• wyróżniać sześciany spośród figur przestrzennych (P),
• wskazywać elementy budowy prostopadłościanu (P),
• wskazywać w prostopadłościanie ściany prostopadłe i równoległe oraz krawędzie prostopadłe i równoległe (P)
• rysować prostopadłościan w rzucie równoległym (R-D)
• obliczać sumę długości krawędzi prostopadłościanu (R) i sześcianu (P)
• obliczać długość krawędzi sześcianu, znając sumę wszystkich jego krawędzi (R)

w sytuacjach problemowych

• obliczać długość trzeciej krawędzi prostopadłościanu, znając sumę wszystkich jego krawędzi oraz długość dwóch innych (D),
• rozwiązywać zadania z treścią dotyczące długości krawędzi prostopadłościanów (D-W),
• określać wymiary prostopadłościanów zbudowanych z sześcianów (R-D),
• charakteryzować prostopadłościany, mając informacje o części ścian (D),
• szkicować widoki brył składających się z kilku prostopadłościanów lub układać bryły na podstawie ich widoków (R-D)