Zalecane:  

Podręcznik
Zadanie na ekranie

Prowadzący:  

Nasze cele

Zapamiętasz

• algorytm odejmowania pisemnego ułamków dziesiętnych (K)

Zrozumiesz

• porównywanie różnicowe (P)

Potrafisz

w sytuacjach typowych

• odejmować pamięciowo i pisemnie ułamki dziesiętne (K–R),
• pomniejszać ułamki dziesiętne o ułamki dziesiętne (K–R),
• sprawdzać poprawność odejmowania (P–R),
• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem odejmowania ułamków zwykłych (P–R),
• rozwiązywać zadania tekstowe na porównywanie różnicowe (R–D),
• obliczać wartości prostych wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem kolejności działań i nawiasów (R–D)

w sytuacjach problemowych

• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem odejmowania ułamków dziesiętnych (D–W)