Zalecane:  

Podręcznik
Zadanie na ekranie

Prowadzący:  

Nasze cele

Zapamiętasz

• algorytm dodawania pisemnego ułamków dziesiętnych (K)

Potrafisz

w sytuacjach typowych

• pamięciowo i pisemnie dodawać ułamki dziesiętne:
– o jednakowej liczbie cyfr po przecinku (K),
– o różnej liczbie cyfr po przecinku (P–R),
• powiększać ułamki dziesiętne o ułamki dziesiętne (K–R),
• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania ułamków dziesiętnych (P–R)

w sytuacjach problemowych

• rozwiązywać zadania z zastosowaniem dodawania ułamków dziesiętnych (D–W)