Zalecane:  

Podręcznik
Zadanie na ekranie

Prowadzący:  

Nasze cele

Zapamiętasz

• algorytm porównywania ułamków dziesiętnych (P)

Potrafisz

w sytuacjach typowych

• porównywać dwa ułamki dziesiętne o tej samej liczbie cyfr po przecinku (K–P),
• porządkować ułamki dziesiętne (R),
• porównywać dowolne ułamki dziesiętne (R),
• porównywać wielkości podane w różnych jednostkach (R–D)

w sytuacjach problemowych

• znajdować ułamki spełniające zadane warunki (D–W),
• określać liczebność zbioru spełniającego podane warunki (R–W)