Zalecane:  

Podręcznik
Zadanie na ekranie

Prowadzący:  

Nasze cele

Zapamiętasz

• różne sposoby zapisu tych samych liczb (P)

Zrozumiesz

• że dopisywanie zer na końcu ułamka dziesiętnego ułatwia zamianę jednostek i nie zmienia wartości liczby (P)

Potrafisz

w sytuacjach typowych

• zapisywać ułamki dziesiętne z pominięciem końcowych zer (P),
• wyrażać długość i masę w różnych jednostkach (P–R),
• zamieniać wyrażenia dwumianowane na jednomianowane i odwrotnie (P–R)

w sytuacjach problemowych

• określać liczebność zbioru spełniającego podane warunki (W)