Zalecane:  

Podręcznik
Zadanie na ekranie

Prowadzący:  

Nasze cele

Zapamiętasz

• zależności pomiędzy jednostkami masy (P)

Zrozumiesz

• możliwość przedstawiania masy w różny sposób (P)

Potrafisz

w sytuacjach typowych

• zastosować ułamki dziesiętne do wyrażania masy w różnych jednostkach (P–D)

w sytuacjach problemowych

• zastosować ułamki dziesiętne do wyrażania masy w różnych jednostkach (W)