Zalecane:  

Podręcznik
Zadanie na ekranie

Prowadzący:  

Nasze cele

Zapamiętasz

• zależności pomiędzy podstawowymi jednostkami masy (K),
• pojęcia: masa brutto, netto, tara (R)

Zrozumiesz

• możliwość stosowania różnorodnych jednostek masy (P)

Potrafisz

w sytuacjach typowych

• zamieniać masy wyrażane w różnych jednostkach (K),
• porównywać masy produktów wyrażane w różnych jednostkach (P–R),
• obliczać łączną masę produktów wyrażoną w różnych jednostkach (R–D),
• zapisywać wyrażenia dwumianowane przy pomocy jednej jednostki (R–D),
• rozwiązywać zadania tekstowe powiązane z masą (P–R),
• rozwiązywać zadania tekstowe związane pojęciami masa brutto, netto i tara (R)

w sytuacjach problemowych

• rozwiązywać zadania tekstowe związane z zastosowaniem jednostek masy (W)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *