Zalecane:  

Podręcznik
Zadanie na ekranie

Prowadzący:  

Nasze cele

Zapamiętasz

• pojęcie czynnika i iloczynu,
• pojęcie dzielnej, dzielnika i ilorazu,
• niewykonalność dzielenia przez 0,
• prawo przemienności mnożenia

Zrozumiesz

• rolę liczb 0 i 1 w poznanych działaniach,
• prawo przemienności mnożenia

Potrafisz

w sytuacjach typowych

• tabliczkę mnożenia,
• pamięciowo dzielić liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe w zakresie tabliczki mnożenia,
• mnożyć liczby przez 0,
• posługiwać się liczbą 1 w mnożeniu i dzieleniu,
• pamięciowo mnożyć liczby przez pełne dziesiątki, setki,
• obliczać jeden z czynników, mając iloczyn i drugi czynnik,
• obliczać dzielną (lub dzielnik), mając iloraz i dzielnik (lub dzielną)
• rozwiązywać jednodziałaniowe zadania tekstowe

w sytuacjach problemowych

• dostrzegać zasady zapisu ciągu liczb naturalnych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *