Nasze cele

Zapamiętasz

• cechy prostopadłościanu i sześcianu (K)
• elementy budowy prostopadłościanu (K)

Potrafisz

w sytuacjach typowych

• wskazywać elementy budowy prostopadłościanów (K)
• wskazywać na rysunkach prostopadłościanów ściany i krawędzie prostopadłe oraz równoległe (K)
• wskazywać na rysunkach prostopadłościanów krawędzie o jednakowej długości (K)
• obliczać sumy długości krawędzi prostopadłościanów oraz krawędzi sześcianów (P)
• obliczać długość krawędzi sześcianu, znając sumę długości wszystkich krawędzi (R)

w sytuacjach problemowych

• rozwiązywać zadania z treścią dotyczące długości krawędzi prostopadłościanów i sześcianów (R – D)
• rozwiązywać zadania z treścią dotyczące ścian sześcianu (D – W)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *