Zalecane:  

Podręcznik
Zadanie na ekranie

Prowadzący:  

Edycja zadań

Nasze cele

Zapamiętasz

• zasadę mnożenia i dzielenia liczb całkowitych (P – R)

Potrafisz

w sytuacjach typowych

• mnożyć i dzielić liczby całkowite o jednakowych znakach (P)
• mnożyć i dzielić liczby całkowite o różnych znakach (R)
• ustalać znaki iloczynów i ilorazów (R)
• obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających działania na liczbach całkowitych (R – D)

w sytuacjach problemowych

• obliczać średnie arytmetyczne kilku liczb całkowitych (D)
• ustalać znaki wyrażeń arytmetycznych (D)
• wstawiać znaki działań, tak aby wyrażenie arytmetyczne miało określoną wartość (W)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *