Zalecane:  

Podręcznik
Zadanie na ekranie

Prowadzący:  

Edycja zadań

Nasze cele

Zapamiętasz

• pojęcia: liczby ujemnej i liczby dodatniej (K)
• pojęcie liczb przeciwnych (K)
• pojęcie liczby całkowitej (P)

Zrozumiesz

• rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne (K)
• rozszerzenie zbioru liczb o zbiór liczb całkowitych (P)

Potrafisz

w sytuacjach typowych

• zaznaczać liczby całkowite na osi liczbowej (K – R)
• podawać liczby całkowite większe lub mniejsze od danej (P)
• porównywać liczby całkowite:
– dodatnie (K)
– dodatnie z ujemnymi (K)
– ujemne (P)
– ujemne z zerem (P)
• porządkować liczby całkowite(P)
• podawać liczby przeciwne do danych (K)

w sytuacjach problemowych

• odczytywać współrzędne liczb ujemnych (P – D)
• rozwiązywać zadania związane z porównywaniem liczb całkowitych (P – D)
• rozwiązywać zadania związane z liczbami całkowitymi (P – D)
• rozwiązywać zadania związane z obliczaniem czasu lokalnego (W)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *