Zalecane:  

Podręcznik
Zadanie na ekranie

Prowadzący:  

Nasze cele

Zapamiętasz

• pojęcie wysokości i podstawy trapezu (P)
• wzór na obliczanie pola trapezu (P)

Potrafisz

w sytuacjach typowych

• obliczać pole trapezu, znając:
– długość podstawy i wysokość (P)
– sumę długości podstaw i wysokość (R)
• obliczać wysokość trapezu, znając jego pole i długości podstaw (ich sumę) lub zależności między nimi (R – D)

w sytuacjach problemowych

• rozwiązywać zadania tekstowe związane z polami trapezów (D – W)
• dzielić trapezy na części o równych polach (W)
• obliczać pola narysowanych figur jako sumy lub różnicy pól znanych wielokątów (R – D)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *