Zalecane:  

Podręcznik
Zadanie na ekranie

Prowadzący:  

Nasze cele

Zapamiętasz

• pojęcie wysokości i podstawy trójkąta (P)
• wzór na obliczanie pola trójkąta (P)

Potrafisz

w sytuacjach typowych

• obliczać pole trójkąta, znając długość podstawy i wysokości trójkąta (P)
• rysować trójkąty o danych polach (R)
• obliczać pola narysowanych trójkątów:
– ostrokątnych (P)
– prostokątnych (R)
– rozwartokątnych (R – D)
• obliczać wysokość trójkąta, znając długość podstawy i pole trójkąta (D)
• obliczać długość podstawy trójkąta, znając wysokość i pole trójkąta (D)
• obliczać pole trójkąta prostokątnego o danych długościach przyprostokątnych (R)
• obliczać długość przyprostokątnej, znając pole trójkąta i długość drugiej przyprostokątnej (D)

w sytuacjach problemowych

• obliczać pola trójkątów jako części prostokątów o znanych bokach (P – D)
• obliczać pola narysowanych figur jako sumy lub różnicy pól trójkątów (R – D)
• rysować prostokąty o polu równym polu narysowanego trójkąta i odwrotnie (D – W)
• rozwiązywać zadania tekstowe związane z polami trójkątów (R – W)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *