Zalecane:  

Podręcznik
Zadanie na ekranie

Prowadzący:  

Nasze cele

Zapamiętasz

• jednostki miary pola (K)
• wzór na obliczanie pola prostokąta i kwadratu (K)

Zrozumiesz

• pojęcie miary pola jako liczby kwadratów jednostkowych (K)

Potrafisz

w sytuacjach typowych

• obliczać pola prostokątów i kwadratów o długościach boków wyrażonych w:
– tych samych jednostkach (K)
–różnych jednostkach (P – R)
• obliczać bok kwadratu, znając jego pole (R)
• obliczać bok prostokąta, znając jego pole i długość drugiego boku (P – R)
• obliczać pole kwadratu o danym obwodzie i odwrotnie (R)
• rozwiązywać zadania tekstowe związane z polami prostokątów (R – D)

w sytuacjach problemowych

• obliczać pola narysowanych figur jako sumy lub różnice pól prostokątów (R – D)
• rozwiązywać zadania tekstowe związane z polami prostokątów w skali (D)
• dzielić linią prostą figury złożone z prostokątów na dwie części o równych polach (W)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *