Zalecane:  

Podręcznik
Zadanie na ekranie

Prowadzący:  

Nasze cele

Zapamiętasz

• pojęcia kątów:
– przyległych (K)
– wierzchołkowych (K)
– naprzemianległych (R)
– odpowiadających (R)
• związki miarowe pomiędzy poszczególnymi rodzajami kątów (K – P)

Potrafisz

w sytuacjach typowych

• wskazywać poszczególne rodzaje kątów (K – P)
• rysować poszczególne rodzaje kątów (K – P)
• określać miary kątów przyległych, wierzchołkowych na podstawie rysunku lub treści zadania (K – R)

w sytuacjach problemowych

• określać miary kątów przyległych, wierzchołkowych, odpowiadających i naprzemianległych na podstawie rysunku lub treści zadania (D – W)
• rozwiązywać zadania tekstowe związane z kątami (D – W)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *