Zalecane:  

Podręcznik
Zadanie na ekranie

Prowadzący:  

Nasze cele

Zapamiętasz

• nazwy działań i ich elementów (K)
• pojęcie kwadratu i sześcianu liczby (P)

Zrozumiesz

• porównywanie ilorazowe (P)
• porównywanie różnicowe (P)

Potrafisz

w sytuacjach typowych

• pamięciowo dodawać i odejmować liczby:
– w zakresie 100 (K)
– powyżej 100 (P)
• pamięciowo mnożyć liczby:
– dwucyfrowe przez jednocyfrowe w zakresie 100 (K)
– powyżej 100 (P)
– trzycyfrowe przez jednocyfrowe w zakresie 1000 (P – R)
• pamięciowo dzielić liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe lub dwucyfrowe:
– w zakresie 100 (K)
– powyżej 100 (P)
• dopełniać składniki do określonej sumy (P)
• obliczać odjemną (odjemnik), gdy dane są różnica i odjemnik (odjemna) (P)
• obliczać dzielną (dzielnik), gdy dane są iloraz i dzielnik (dzielna) (P)
• stosować prawo przemienności i łączności dodawania (R)
• wykonywać dzielenie z resztą (K – P)
• obliczać kwadraty i sześciany liczb (P)
• zamieniać jednostki (P – R)
• rozwiązywać zadania tekstowe:
– jednodziałaniowe (P)
– wielodziałaniowe (R)

w sytuacjach problemowych

• rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe wielodziałaniowe (D – W)
• uzupełniać brakujące liczby w wyrażeniu arytmetycznym, tak by otrzymać ustalony wynik (R – W)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *