Dla Uczniów:   

Podręcznik
Ćwiczenia
Domowe

Dla Nauczyciela:   

Edycja Ćwiczeń
Domowych

Nasze cele

Zapamiętasz

• algorytm dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000… (K)

Zrozumiesz

• dzielenie jako działanie odwrotne do mnożenia (K)

Potrafisz

w sytuacjach typowych

• mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000… (K – P)
• rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000… (R)
• stosować przy zamianie jednostek mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000… (R – D)

w sytuacjach problemowych

• rozwiązywać zadania tekstowe  z zastosowaniem mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000… (D – W)