matematyka w zadaniach dla klas 4-5

platforma uczniów klas 4ab i 5b SP189 w roku szkolnym 2021/22
nauczyciel przedmiotu – Michał Czyżewski
informatyka dla klas 4-8

platforma uczniów klas 4-8 SP189 w roku szkolnym 2021/22
nauczyciel przedmiotu – Michał Czyżewski